За спасителните парашути

В някои критични моменти се случва пилотът-парапланерист да използва спасителния си парашут. В такива ситуации се говори само за едно - за спасяване на човешкия живот. Именно затова на спасителния парашут трябва да се отдели доста голямо внимание - да сме запознати с неговата конструкция, как се използва и как се прескатава.

Част 1 - Конструкция

Основно има 3 конструкции при запасните - класическа, с двоен купол и рогало. Класическата схема с централна връв е най-разпространена поради своята простота и надеждност. С помощта на централната връв се увеличава работещата площ на запасния, като по този начин се намалява значително площта му.

Спасителен парашут с класическа конструкция

Още през 80-те Апко, Чарли и Метаморфози започват да произвеждат спасителни парашути по тази схема.

При Double Canopy спасителните парашути стабилността при снижение и скоростта на отваряне са по-големи благодарение на схемата с двоен купол.

Схема на работа на спасителен парашут с двоен купол

При нея въздухът равномерно се изпуска през отворите между двете повърхности. Избягва се клатенето. Работната площ е увеличена и запасният парашут работи по-ефективно в сравнение с класическата схема.

Спасителен парашут с двоен купол

Реномирани производители като Чарли, Паратек, СОЛ, Аерос и др. произвеждат парашути по тази технология.

Парашутите тип "Рогало" са разработени в края на 60-те години в НАСА от Франсис Рогало. Този спасителен парашут е управляем и има качество на планиране около 3. Има сравнително малка площ и в скатано положение заема малко място.

Спасителен парашут тип "Рогало"

Не са много разпространени поради високата си цена, несъвместимост с доста сбруи и по-сложното скатаване.

Част 2 - Какво трябва да знаем

1. Парашутът е спасително средство и като такова има за цел да ни достави живи на земята, но не и 100% здрави (това зависи от много обстоятелства).
Извод: Очаквай всичко!

2. Нашите парашути се считат за ефективни до 50м, но има случаи, когато са приземявали пилота и от по-ниско.
Извод: Колкото и да си ниско - хвърляш!

3. "Животът" на нашия парашут е 10-11 години (дори и да е поддържан според всички изисквания и да не е отварян аварийно).
Извод: Купувай НОВО, или възможно по-нов парашут! Той е най-добрата и дълготрайна инвестиция!

4. Има 3 вида окачване: а/ директно (колан с колан), б/ чрез карабинер и в/ чрез два карабинера. Видът на окачване зависи от сбруята ти.
Извод: Купувай парашут, който е съвместим с твоята сбруя.

5. Куполът на парашута трябва да стои под купола на парапланера.
Факти: Фалът на парашута при различните марки е с различна дължина. Така също и различните марки сбруи имат различна дължина на "V" коланите (свързващият елемент на системата "парашут-сбруя").
Поставянето на парашута (фронтално, странично гръбно или под седалката) също влияе на дължината на системата.

6. Всички производители се стремят да конструират бързо отварящи се, максимално стабилни и с малко пропадане парашути, но не на всички се отдава това. Има парашути, които са стабилни, има такива, които се люлеят при пропадането, някои се снижават с 4м/сек, а други с 6м/сек.
Извод: Какъвто и да се вземе, зависи при какви МТО условия го използваш и къде ще се приземиш. Може да е с малко снижение, но да се стовариш в/у скали. Може да е с голямо пропадане, но да се приземиш на някоя равна морава. Зависи как ще те гепне "Закона на Мърфи"...има и по-лошо.

7. Фронтално, странично, гръбно или поставяне под седалката?
Зависи от сбруята, но и четирите варианта си имат своите предимства и недостатъци.
а/ фронтално - удобен е за изхвърляне настрани и назад;
б/ страничен - удобен е за изхвърляне настрани;
в/ гръбен - удобен е за изхвърляне напред, настрани и назад. Недостатък - по-бавно и трудно достигане в сравнение с останалите три варианта.
г/ под седалката - предимствата на този вариант са: не се влошава видимостта напред; избягва се неудобството от нагласянето преди полет и от "мяткането" при бягане (при фронт-контейнера); дръжката на парашута е разположена удобно; обемът на задния джоб не се намаля. Недостатъкът е, че при някои подвесни системи, за да се разположи парашутът под седалката, се премахва бек-протекторът в тази област - води до намаляне на безопасността при падане.
Извод: Всеки сам си носи кръста!

8. Размери (квадратура).
Ако можеше да е със сегашния обем и тегло, да се отваря до 2 сек. и да е 70 кв.м....оххааааааа... Има противоречиви мнения до какви килограми трябва да е парашутът. За някои по-малката площ е по-важна, защото така той се отваря по-бързо и има по-малко тегло. За други по-голямата площ означава по-малко пропадане и съответно по-меко приземяване. Битува мнение, че горната граница на спасителния парашут трябва да е с 30% повече от макс. полетно тегло на пилота (пример: ако имате пълно полетно тегло от 100кг, ще е добре да си вземете парашут до 125-130кг).

9. Относно купол, върви и др. технически данни и качества...има кой да мисли за това и да взема решения. Не сме ние тези, които да коментираме конструктивните решения.

Част 3 - Методика за прескатаване на спасителен парашут

1. Тъй като повечето пилоти летят с парашути 2-ра, 3-та и т.н. употреба, нямат документацията на парашута и съответно не разполагат със схемата за прескатаване. В този случай търся схемата на съответния модел от неговия производител. Разпечатвам я и я изучавам добре.

2. Почиствам добре с прахосмукачката мокетената пътека в коридора и изваждам от шкафа помощните инструменти за скатаване на парашути. Тези инструменти не се продават, а трябва сами да си изработите.

3. Изваждам парашута, разпъвам го и закачам централната връв при полюсния отвор на скоба, специално прикачена за тези нужди на гардероба. Фалът закачам за другия край на коридора.

4. Прехвърлям всички платки (по парашутния способ), за да се разделят, ако са слепнали и да поемат въздух. Прехвърляйки платка по платка, преглеждам купола за повреди.

5. Така "нахвърлените" платки се поставят внимателно на земята и се започва реденето на платките, като същевременно се изглаждат от атакуващия ръб до полюсния отвор.

6. След като сте наредили платките и сте разделили купола на две, преглеждате вървите на полюсния отвор дали са в правилен ред (да няма пресуквания).

7. Хващайки всички върви при атакуващия ръб, изтегляте купола до опън, при което двете половини се събират.

8. Нареждате вървите при атакуващия ръб на уреда наречен "гребен" и с него минавате вървите по цялата дължина. Ако има някакви оплитания ги оправяте. При изпълнение на тази операция куполът трябва да е затиснат при атакуващия ръб.

9. Разкачате върха на парашута от куката. Притискате с една ръка вървите при атакуващия ръб и започвате да изтегляте централната връв до степен, указана от инструкциите за съответния парашут.
ВАЖНО! Тъй като конструкциите са различни, върхът на парашута се изтегля навътре при различни нива - в зависимост от модела. Спазвайте инструкциите на производителя.

10. Сгъване на купола се извършва по схема, указана от производителя.
ВАЖНО! Различните модели имат различни схеми на скатаване на купола. Спазвайте ги!

11. След като сте сгънали купола, го поставете във вътрешния контейнер. Ориентирайте вътрешния контейнер по указанията на производителя. След като сте поставили купола в контейнера, вече сте готови за накатаване на вървите.
ВАЖНО! Изпълнявайки действията дотук, се старайте атакуващият ръб на купола да е "отсечен" - равен. Това спомага за бързото напълване на купола с въздух.

12. Накатавате вървите по указан от производителя начин. И за вървите има различни схеми на накатаване.
ВАЖНО! При тази операция слагайте САМО нови ластички (ластичките служат за килийки на вървите). Латексовите ластички имат малък живот и при нередовно прескатаване често се разлагат. Това води до опасност при евентуално "бойно" използване на парашута. Желателно е да използвате силиконови ластички.
Проиграйте мислено реда за разкатаване на вървите и следете дали няма да се получи засечка или нещо необичайно.

13. След като сте накатали и вървите, поставете системата във външния контейнер, като следите за ориентацията. Използвайте схемата дадена ви от производителя!

14. Затворете външния контейнер. Проиграйте мислено реда на отваряне на контейнера и изваждане на парашута. Тази операция може да извършите и реално - тренировъчно. Вижте дали дръжката за измъкване на спасителния парашут е вързана на точното място! Разстоянието дръжка-шпилка (шпилки) трябва да е по-малко от това дръжка-парашут! След като затворите външния контейнер със шпилката (шпилките), направете пробно издърпване на дръжката, за да се уверите, че всичко е ОК.

Инструкция за скатаване на СП "PP-16"

Инструкция за скатаване на СП с двоен купол "OК"

Видеоинструкция за скатаване на СП АЭРОС "Пух"

Видеоинструкция за скатаване на СП с двоен купол "PS1"


Красимир Цонев

Северин Акерски